Projekt Světelné znečištění, společný postup

Světelné znečištění bývá popisováno jako nežádoucí působení umělého světla na člověka a živočichy.

Člověk je přirozeně denním tvorem a po statisíce let, kdy se vyvíjel na naší planetě, byl přes den vystaven slunečnímu záření a v noci pouze světlu měsíce a hvězd, případně ohně. Světlo z různých zdrojů se vyznačuje odlišným barevným spektrem. Za dne je nejvýraznější modrá složka spektra, která je naopak za noci minimální. Právě odlišné spektrum světla ve dne a v noci pomáhá lidskému tělu, zvířatům a rostlinám rozlišit délku dne a roční sezónu a určuje pravidelné biorytmy.

Dnes převážně využívané umělé světlo barvou svého spektra odpovídá světlu dennímu. S rozšířením využívání umělého světla, obrazovek počítačů a dalších digitálních přístrojů, nočního nasvícení kulturních památek, průmyslových objektů a infrastruktury jsou lidé, zvířata i rostliny čím dál více v nočních hodinách vystavováni modré složce spektra, kterou byli po celá tisíciletí zvyklí získávat pouze za dne díky slunečního svitu.

Výsledkem je narušený cirkadiální rytmus (reakce organismu na střídání dne a noci), zhoršená schopnost odpočinku v noci, narušený biorytmus nepostradatelný pro rostlinnou i živočišnou říši, ztráta přirozené schopnosti rozmnožování, snížená imunita a v posledku i rozšíření chronických neinfekčních chorob.

Světelné znečištění tak představuje riziko zdravotní, ekologické i bezpečnostní, v neposlední řadě nás ochuzuje o pohled na noční hvězdnou oblohu a stojí i množství peněz.

To samozřejmě neznamená, že světlo v noci nutně škodí a že ho musíme eliminovat. Jedná se v podstatě o tři problematické aspekty svícení:

  • Svítí se zbytečně moc, to znamená především v čase, kdy lidé spí a světlo nepotřebují.
  • Svítí se nevhodným směrem, takže světelné záření rozlévá k nebi, do volného prostoru nebo do oken domů.
  • Používá se světlo s nevhodným zabarvením a intenzitou v nesprávné denní či noční době. Především se jedná o používání mobilních telefonů a sledováním počítačových obrazovek v nočních hodinách, protože vyzařují nevhodnou modrou složku světla.

Již z výše uvedených informací je zřejmé, že se jedná o problém, který nezná hranic. Naše organizace Aktivity pro, o. s. proto spojila síly s bavorským partnerem Naturpark Bayerischer Wald e. V. a společně realizují projekt Světelné znečištění, společný postup. Tento projekt byl zahájen v prosinci roku 2017 a je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Projekt Světelné znečištění, společný postup si klade následující cíle:

  • vytvořit síť institucí v Čechách a v Bavorsku zabývajících se problematikou světelného znečištění
  • propagovat problematiku světelného znečištění u veřejnosti
  • připravit účinné univerzální postupy k eliminaci hrozby světelného znečištění

K dosažení těchto cílů si organizace Aktivity pro, o. s. stanovila následující prostředky:

  • pořádání informačních a vzdělávacích akcí pro školy, státní správu a organizace dospělých
  • vytvoření interaktivních expozic o správném a nesprávném osvětlení z hlediska světelného znečištění
  • vytvoření webových stránek věnovaných problému světelného znečištění

Výsledky projektu budou prezentovány na závěrečné konferenci projektu.

logo EU logo CIL