Projekt Společně a neformálně

Realizace projektu: 18. 5. 2017 – 17. 10. 2018

Projekt se snaží rozvíjet přirozenou výuku ekologie, historie a života na zemi formou neformálních setkávání mladých lidí ze západních Čech a Bavorska.

Cíle projektu:

  • seznamování mladých lidí s environmentální problematikou nenucenou formou,
  • zvýšení zájmu o jazyk na druhé straně hranice, odstraňování jazykové bariéry,
  • podpora cestovního ruchu.
logo EU logo CIL logo Euregio