Expoziční prostory Environmentálního centra

Třetí prostory Environmentálního centra jsou v pronajaté budově stojící uprostřed obce Krsy. Jedná se o budovu bývalého hospodářského stavení na jižní straně dvora Obecního úřadu Krsy. Toto stavení vzniklo přestavbou nepodsklepeného hospodářského stavení, které bylo ve velmi špatném technickém stavu. Stavení bylo ve spolupráci s obcí Krsy citlivě opraveno a v současné době slouží jako další expozice hlavní budovy Environmentálního centra Krsy. Zajímavým prvkem ve vzniklém objektu je podzemní studna, která byla v rámci přestavby zachována a nachází se pod základy budovy. Studna je umístěna částečně pod cihlovou podlahou a je rovněž viditelná ze dvora objektu pod původní kamennou stěnou. Nejnovějším prvkem, který se v objektu nachází je tzv. solární ostrovní systém, který slouží pro lepší pochopení a praktickou ukázku využití solární energie. Dvě ze tří budov Environmentálního centra využívají jako zdroj energie vyrobené fotovoltaickými elektrárnami.

Budova má vybudované částečné pochozí patro, které v pilotním projektu bylo využito, spolu s přízemím a přilehlým dvorem např. jako galerie při tradičních oslavách osvobození, které obec každoročně pořádá. Prostory posloužily jako místo pro výstavu plastikových modelů a výstavu fotografií z minulých oslav. V loňském roce se podařilo kompletně zrekonstruovat celé nádvoří, které bude moci ještě lépe sloužit, spolu s tímto objektem, pro další kulturní akce.