Baroko v okolí Krsů

Za finanční podpory Plzeňského kraje jsem v rámci Letního barokního festivalu 2016 realizovali projekt BAROKO V OKOLÍ KRS.

První akce pod názvem „DOBA BAROKA A MY“, konaná 17. července 2016 se konala v budově Environmentálního centra Krsy, která získala titul Stavba roku 2015 Plzeňského kraje a to cenu odborné poroty v kategorii novostavby a navíc i cenu veřejnosti. Akce byla připravená spolkem AKTIVITY PRO, o. s. ve spolupráci s obcí Krsy a za finanční podpory Plzeňského kraje. V dopoledních hodinách byla pro zájemce připravena přednáška na téma „Období baroka se zaměřením na region“ a komentované prohlídky centra. V odpoledních hodinách zazněla barokní hudba v podání hudebního tělesa pod vedením pana Jana Kopačky. Vrcholem dne byl koncert barokní hudby v podání sólistky DJKT Venuše Zaoralové Dvořákové s varhanním doprovodem panem Mgr. Vojtěchem Novákem., který se uskutečnil v kostele svatého Vavřince v Krsech.

V neděli 21. srpna 2016 proběhla druhá akce organizace AKTIVITY PRO, o. s., „BAROKO V OKOLÍ KRS“. Konala se rovněž v budově Environmentálního centra Krsy. Celodenní program zahájil předseda spolku Vladislav Houda. Krátkou prezentaci seznamující účastníky se zajímavými barokními památkami v okolí Krs přednesl profesor Jan Kumpera. Akce pokračovala tematickou exkurzí s poutavým odborným výkladem profesora Jana Kumpery, doplňovaným zajímavými postřehy starosty obce Krsy Jana Orozse. Plně obsazený autobus objížděl jak poměrně známé barokní památky v obcích Bezdružice, Úterý, Olešovice, Nečtiny, Úněšov a Číhaná, tak méně známé, například téměř zapomenutý kostel sv. Martina v Křivcích, kostel sv. Petra a Pavla v Dolním Jamném nebo kostel sv. Bartoloměje v Březíně.

Program byl připraven i pro ty, kteří se nemohli účastnit po celý den. V době exkurze probíhaly v budově centra prezentace připravené Mgr. Jakubem Houdou na téma barokní umění a návštěvníci mohli využít i prostor přilehlé zahrady k posezení s výhledem na známé dominanty kraje, ať již přírodní, či vytvořené člověkem. V odpoledních hodinách přítomné zaujala odborná přednáška profesora Viktora Viktory na téma barokní literatura a pro zpestření dne poslouchali přítomní barokní hudbu v podání hudebního tělesa Jana Kopačky. Program vyvrcholil v 17 hodin koncertem v dobových kostýmech s hereckým průvodním slovem nazvaným Perly barokní hudby. Účinkující Přemysl Kubišta spolu se svými kolegyněmi Jitkou Kubištovou, Markétou Kubištovou a Taťánou Vaněčkovou sklidili zasloužené ovace a jejich příspěvek se stal důstojným ukončením celého zajímavého dne.

Poslední akce s barokní tématikou proběhla 28. října, pod názvem „BAROKO NEZNÁ HRANIC“. Tentokrát byla připravena komentová okružní jízda až za hranice České republiky, a to konkrétně do oblasti Zwieslu. Hlavním lákadlem na cestě, kromě památek v Přešticích, Klatovech a Železné Rudě byly především ukázky barokní architektury ve Frauenau a ve Rinchnachu. Pro zájemce byla připravena prohlídka kostelů s odborným výkladem, samozřejmostí byly i služby překladatelky. Pro chvíle odpočinku jsme využili zázemí sídla Naturparku ve Zwieslu, kde bylo kromě prohlídky připraveno i malé pohoštění v podobě bavorské klobásy a preclíků. Při zpáteční cestě jsme rovněž využili pozvání zástupců Naturparku k prohlídce nově zrekonstruované budovy nádraží v Alžbětíně. A tak se účastníci akce měli možnost seznámit nejenom s barokními památkami, ale i s činností Naturparku, se kterým spolek AKTIVITY PRO úzce spolupracuje.